Ons complete behandelaanbodJeugd & Gezin is een kleinschalige praktijk, opgericht in juni 2014.

Hieronder ziet u ons behandelaanbod. De behandeling is altijd gericht op de vraag en heeft gerichte doelen die samen met u en uw kind geëvalueerd worden.

Behandeling Individueel

Bij de individuele behandeling maken wij gebruik van verschillende methodieken. De behandeling voor het kind of jongere bestaat uit het aanleren van vaardigheden bij het kind.

Diagnostiek

Wij bieden psychiatrische diagnostiek naar verschillende diagnosen zoals; autisme, ADHD en angst. Om samen met u tot een passend behandeltraject te komen is het belangrijk om uw kind beter te leren kennen.

Cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van therapie is niet alleen een ‘praat-therapie’, maar ook een ‘doe- therapie’. Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die ervan uit gaat dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn.

EMDR

Een specifieke behandeling om traumatische ervaringen te verwerken. EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization Reprocessing’.

Intensieve psychiatrische
gezinsbehandeling

Deze vorm van therapie is niet alleen een ‘praat-therapie’, maar ook een ‘doe- therapie’. Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die ervan uit gaat dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn.

E-health

Tegenwoordig komen termen als e-Health, online-therapie of internetbehandeling steeds vaker voor. Maar wat betekenen ze?

Braingame Brian

Behandeling met behulp van een educatief computerspel. De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld.

PMT SOVA

Leren door middel van sport en spel.
Spelend leren, leren spelen. Sociale vaardigheden oefenen.

Oudertraining

Deze behandeling heeft tot doel om de opvoedingsvaardigheden van u als ouder te vergroten, waardoor u in staat bent het gedrag van uw kind te verbeteren.

Ouderbegeleiding

De balans vinden tussen draaglast en draagkracht van u als ouder.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is bedoeld voor ouders van kinderen met een psychiatrische stoornis. Psycho-educatie is een vorm van voorlichting over de psychiatrische stoornis van uw kind.

Spelbegeleiding

Door te spelen, ontwikkelen kinderen zich. Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Theraplay®

Theraplay® helpt het kind om zich veilig te voelen;
hij (zij) voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard.