Jeugd&Gezin

Children are not things to be molded but are people to be unfolded.

Spelbegeleiding

Door te spelen, ontwikkelen kinderen zich.

Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Spelenderwijs verwerkt een kind ervaringen, spanningen en indrukken. Als spelen niet vanzelfsprekend is, is het de taak van een spelagoog om het spel zo te stimuleren dat de stilstand of de achterstand in de spelontwikkeling wordt verminderd of opgeheven. Dit heeft een positieve invloed op de totale ontwikkeling. Daarbij is plezier en daardoor motivatie vanuit het kind het belangrijkste uitgangspunt.

Onze spelbegeleidster;
Het kind is altijd mijn uitgangspunt bij de spelbegeleiding. Dit betekent dat ik het kind volg in het spel, onder woorden breng wat er gebeurt en/of mee speel. In eerste instantie sluit ik aan bij de initiatieven en het spelniveau van het kind, om van daar uit het doel te werken. Hierbij gebruik ik verschillende spelmethodieken die aansluiten bij het doel van de behandeling.