Visie & missie

Onze visie
en missie

Jeugd & Gezin heeft een duidelijke visie:

Iedereen heeft mogelijkheden om zich te ontwikkelen en zich competenties (vaardigheden) eigen te maken die hij of zij nodig heeft om zich binnen onze maatschappij te kunnen handhaven. Iedereen is uniek in zijn of haar ontwikkeling en sommigen hebben hierin wat meer hulp en behandeling nodig. In onze ogen moet deze behandeling en hulp voor u makkelijk toegankelijk zijn en snel kunnen worden ingezet. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een aanpak waarbij er één plan is voor één cliënt en diens directe omgeving, ook als er meerdere hulpverleners zijn of meerdere zorgvragen uit één gezin. Dit maakt de hulp transparanter en meer afgestemd.

 

Onze missie is:

Onderzoek en behandeling bieden met een hoge kwaliteit en deze hulp bereikbaar maken voor iedereen. De hulp moet snel ingezet kunnen worden en afgestemd zijn op de behoeften en vragen van de cliënt en diens omgeving, ook als er meerdere zorgvragen zijn. De onderzoeken en behandeling zullen via erkende methodieken gegeven worden en in het kader staan van een positieve verandering bij de cliënt en diens omgeving. Om zeker te stellen dat de hulp op maat is, zullen wij samen met u evalueren.