Jeugd&Gezin

Psycho-educatie

Psycho-educatie is bedoeld voor ouders van
kinderen met een psychiatrische stoornis.

Psycho-educatie is een vorm van voorlichting over de psychiatrische stoornis van uw kind.

De voorlichting heeft meerdere doelen. Door inzicht te krijgen in de stoornis en het hierbij horende gedrag van uw kind, kunt u uw kind beter begrijpen. Daarnaast geeft psycho educatie u de ruimte om veel vragen te stellen over de stoornis.

Psycho-educatie vindt plaats in de vorm van een groep of in individuele gesprekken. Tevens hebben wij met Therapieland online cursussen.

Het voordeel van de cursus in een groep is dat u andere ouders met soortgelijke ervaringen ontmoet. Uit ervaring weten wij dat ouders onderling veel van elkaar leren door ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De cursus bestaat meestal uit zes bijeenkomsten met thema’s zoals: de kenmerken en symptomen van een stoornis, mogelijke oorzaken, de behandelmogelijkheden, medicijnen en, psychische en sociale gevolgen.

Wij bieden tevens psycho-educatie aan bij kinderen (vanaf zes jaar). Dit kan individueel of in een groep. Het doel is om kinderen inzicht te geven in hun eigen problematiek. Doordat zij zelf meer gaan begrijpen over hoe het in hun hoofd werkt, kunnen zij ook eerder om hulp vragen. Daarnaast helpt het kinderen om hun eigen problematiek te accepteren en om uitleg te geven aan volwassenen en kinderen in hun omgeving.