Jeugd&Gezin

Diagnostiek

Wij bieden diagnostiek naar verschillende diagnosen zoals;
autisme, ADHD, stemming en angst

Om samen met
u tot een passend behandeltraject
te komen is het belangrijk om uw kind beter te leren kennen.

Het kennismaken met elkaar en het bespreken van uw hulpvraag gebeurt tijdens een intakegesprek. Naast uw hulpvraag is binnen dit gesprek aandacht voor de schoolse ontwikkeling van uw kind en zal eventuele eerdere hulpverlening worden besproken. Op basis van het intakegesprek zal in overleg met u worden bepaald of het nodig is om verder onderzoek (diagnostiek) te laten plaatsvinden.

Onze praktijk biedt diagnostisch onderzoek op het gebied van psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld bij het vermoeden van ADHD of autisme. Onderzoek kan in overleg (gedeeltelijk) worden uitgevoerd op scholen en/of buiten kantoortijden worden ingepland.

Een diagnostiektraject kan uit verschillende deelonderzoeken bestaan. De bekendste vormen van onderzoek zijn intelligentieonderzoek en neuropsychologisch onderzoek (NPO). Beide onderzoeken geven zicht op de informatieverwerking van uw kind. Naast informatieverwerking is het van belang om breder zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw kind. In een gesprek met ouders wordt vastgesteld hoe uw kind zich van baby af aan heeft ontwikkeld (de ontwikkelingsanamnese). Tot slot is het van belang dat de behandelaar zelf een beeld verkrijgt van het gedrag van uw kind. Dit kan in een één-op-één situatie (op de praktijk), maar kan ook in een groepje of op school plaatsvinden. Om een officiële diagnose te kunnen vaststellen, zal uw kind tijdens een diagnostiektraject in ieder geval gezien worden door een GZ-psycholoog en/of een kinder- en jeugdpsychiater.