Jeugd&Gezin

Behandeling Individueel

Bij de individuele behandeling maken wij gebruik
van verschillende methodieken.

De behandeling voor het kind of jongere bestaat uit het aanleren van vaardigheden bij het kind.

Dit kunnen zijn: het zelfstandig uitvoeren van taken, alleen spelen, samen spelen, spullen opruimen en zelfstandig of samen met een volwassene problemen oplossen. De behandeling is competentiegericht. Dat wil zeggen dat we kijken naar de positieve eigenschappen van het kind en wat het kind goed kan. Deze punten gebruiken wij om het zelfvertrouwen bij het kind te vergroten en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Kinderen en jongeren met probleemgedrag horen al te vaak wat zij niet goed doen. Leren door middel van complimenten, prijzen en positieve ervaringen levert een beter resultaat op.

De behandeling is individueel.

Bij de behandeling maken wij onder meer gebruik van verschillende methodieken:

  • Stop-denk-doe methode
  • Competentiemodel
  • Oplossingsgericht werken
  • Sociale vaardigheidstraining
  • EMDR (zie pagina EMDR)
  • CGT (zie pagina CGT)