Jeugd&Gezin

EMDR

Een specifieke behandeling om traumatische
ervaringen te verwerken.

EMDR staat voor
‘Eye Movement Desensitization Reprocessing’.

Het is een behandeling om traumatische ervaringen te verwerken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een (verkeers)ongeluk, een brand, medische behandelingen en pesterijen. Misschien is het één keer gebeurd, maar het kan ook meerdere keren gebeurd zijn. Door zo’n vervelende gebeurtenis kan een kind zich anders zijn gaan voelen. Wat er gebeurd is, blijft maar als een soort film terugkomen in zijn of haar hoofd. Het kan ook zijn dat een kind nergens meer zin in heeft, dat een kind niet goed kan slapen, dat een kind snel boos wordt of dat een kind zich moeilijk kan concentreren.

EMDR is een behandeling om zo’n nare gebeurtenis te verwerken. Als de gebeurtenis één keer plaatsgevonden heeft, gaat de behandeling meestal sneller dan dat een kind iets voor een langere tijd meegemaakt heeft. Bij de behandeling zal de therapeut eerst aan een kind vragen wat hij of zij meegemaakt heeft.

Daarna wordt gevraagd om het verhaal stil te zetten bij een vervelend plaatje. Soms wordt dit plaatje getekend. Samen met de therapeut gaat het kind er aan werken om dit plaatje niet meer zo vervelend te vinden. Dat gaat op de volgende manier: het kind denkt aan het plaatje en wat hij daarbij denkt en voelt en tegelijkertijd doet hij iets heel anders: – met zijn/haar ogen de vingers van de therapeut volgen, die voor het gezicht heen en weer bewegen of luisteren naar geluidjes via een koptelefoon of met je handen trommelen op de handen van de therapeut (of hij op die van het kind). Tussendoor vraagt de therapeut telkens aan een kind: “Wat merk je?” of “Wat komt er in je op?”. De behandeling gaat door totdat het kind naar het ‘plaatje in zijn hoofd’ of de tekening kan kijken zonder het vervelend te vinden. Dat is ook het einddoel van de EMDR.

Bekijk hier een korte animatie over EMDR.