Jeugd&Gezin

PMT SOVA

Leren door middel van sport en spel.

Spelend leren,
leren spelen.
Sociale vaardigheden oefenen.

Psychomotorische therapie (PMT)
Het werkterrein van de psychomotorisch therapeut ligt op hetzelfde vlak als dat van een psycholoog. Het verschil met een psycholoog is dat die praat met mensen, terwijl een psychomotorisch therapeut een groot deel van de tijd spellen en oefeningen aanbiedt. De spellen lijken deels op oefensituaties uit het bewegingsonderwijs of sport. Ook kunnen er oefeningen aangeboden worden ten aanzien van de ervaring en beleving van het eigen lichaam. Denk bijvoorbeeld aan concentratie- of ontspanningsoefeningen

De psychomotorische therapeut heeft een scala aan mogelijkheden. Per training wordt er specifiek naar de leerdoelen van het kind gekeken en zullen er verschillende thema’s aan bod komen (samenwerken, conflicthantering, afspraken maken, ‘nee’ zeggen et cetera). Bewegen en spelen hoort bij kinderen. Het draagt bij aan de algehele ontwikkeling van kinderen (denk aan het motorische, emotionele, sociale en cognitieve niveau). Belangrijk om te beseffen is dat de spellen en oefeningen die worden aangeboden het middel zijn om het doel waarvoor iemand wordt aangemeld te bereiken. Hiermee onderscheidt het zich van een sportclub of een gymles. PMT biedt voor de kinderen een leuke en uitdagende plek om te experimenteren. Er kunnen positieve ervaringen opgedaan worden ten aanzien van gevoel, gedachten en gedrag.

Inhoud groepsaanbod PMT SOVA
Kinderen kunnen bij Jeugd & Gezin voor PMT worden aangemeld met verschillende doelen, bijvoorbeeld voor oefenen op het gebied van zelfvertrouwen, contact maken, emoties, aandacht, sociale vaardigheden. Binnen de trainingen zullen verschillende thema’s aan bod komen, zoals: Stop–denk–doe, op je beurt wachten, trots zijn op jezelf, druk-rust (spanning-ontspanning), nee zeggen, ik wil iets anders spelen dan jij, complimenten geven, problemen oplossen et cetera.

Ouders en/of verzorgers worden betrokken bij de training. Na afloop van de training vindt er een korte overdracht met u plaats en worden er oefeningen meegegeven voor in de thuissituatie.

Tevens bieden wij individuele en gezins-PMT.

 

Jeugd & Gezin werkt met psychomotorische therapeuten die een ruime ervaring hebben met kinderen met een psychiatrische stoornis.