Jeugd & Gezin


Jeugd & Gezin is een psychologische en psychiatrische praktijk voor diagnostiek en behandeling, gevestigd in Almere, Amersfoort, Naarden-Bussum en Lelystad. Bij Jeugd & Gezin kunt u terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. De praktijk richt zich op kinderen, jeugdigen en het gezin.

Voor het aanbieden van diagnostiek en behandeling heeft onze praktijk contracten met diverse regio’s en gemeenten. Voor een actueel overzicht kunt u de website raadplegen. Om uw zoon of dochter aan te melden, heeft u een beschikking nodig van de gemeente waarin u woonachtig bent. U kunt hiervoor terecht bij het wijkteam. Daarnaast kunnen jeugdartsen en huisartsen naar ons verwijzen.

Voor 2020 hebben wij een contracten afgesloten met Gooi en Vechtstreek, Foodvalley, Amersfoort, Lelystad en Almere voor het leveren van diagnostiek en behandeling/begeleiding, (ook wel BGGZ, SGGZ of begeleiding genoemd). Om deze te kunnen declareren heeft u een beschikking nodig van de gemeente (wijkteam) waarin u woonachtig bent. Tevens kunnen jeugdartsen en huisartsen verwijzen.

Jeugd & Gezin is deskundig op het gebied van de psychiatrie. Dit betekent dat wij u kunnen helpen met vragen met betrekking tot ADHD, autismespectrumstoornissen (ASS) en andere gedrags- en ontwikkelings- stoornissen. Samen met u zullen wij zoeken naar een passend diagnostiek- en/of behandeltraject. Wij bieden zorg die is afgestemd op uw vraag, zolang als dit nodig is. Jeugd & Gezin is een psychologische en psychiatrische praktijk voor diagnostiek en behandeling gevestigd in Almere. Bij Jeugd & Gezin kunt u terecht voor diverse behandelingen, diagnostiek en begeleiding.

Jeugd & Gezin inventariseert met u wat uw vragen zijn en waar u hulp bij zoekt voor uw kind of uzelf. Dit gebeurt in de vorm van een intakegesprek. Door samen in gesprek te gaan kunnen wij uw specifieke situatie in beeld krijgen. Na het intakegesprek leggen wij ons advies aan u voor. Samen met 
u wordt vervolgens een plan van aanpak en/of een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staat:

  • Uw hulpvraag
  • Dat wat u graag zou willen bereiken (de doelen)
  • Ons behandelaanbod (de interventies)

Jeugd & Gezin werkt ook op particuliere basis.