Wie zijn wij?

Jeugd & Gezin is een kleinschalige praktijk, opgericht  in juni 2014. Nathasja Jansen is eigenaar.
Jeugd & Gezin richt zich op diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen vanuit de BGGZ (basis gzz), SGGZ (specialistische ggz) en ambulante jeugdzorg. Voor deze producten hebben wij contracten met de provincies Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Foodvalley en Amersfoort.

Nathasja Jansen is afgestudeerd als MEd orthopedagoog en heeft daarnaast haar master management behaald. Zij heeft ruime werkervaring binnen de jeugdhulpverlening en veel werkervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Binnen de GGZ heeft zij ervaring als coördinator, sociotherapeut, individueel therapeut en ouderbegeleider. Zij heeft daarnaast aanvullende opleidingen behaald. Onder andere diagnostiek bij zeer jonge kinderen, speltherapie bij autisme, medicatieverstrekking en de oudertraining 3X Groei.

Het team van de praktijk bestaat uit meerdere disciplines: orthopedagogen, GZ-psychologen, pedagogen, speltherapeut, orthopedagoog generalist, psychomotore therapeuten, leerkrachten PABO, sociotherapeuten en een kinder- en jeugdpsychiater. Samen heeft het team veel kennis en kunde en wisselen zij onderling ook vakinhoudelijke kennis uit die ten goede komt van de cliënt.