Spelbegeleiding

  • Hij speelt altijd met hetzelfde
  • Mijn kind is heel kort met speelgoed bezig
  • Mijn kind kan niet samen spelen

Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door te spelen, ontwikkelen kinderen zich. Ze verwerken ervaringen, spanningen en indrukken. Als spelen niet vanzelfsprekend is, is het de taak van een spelagoog om het spel zo te stimuleren dat de stilstand of de achterstand in de spelontwikkeling wordt verminderd of opgeheven. Dit heeft een positieve invloed op de totale ontwikkeling. Daarbij is plezier en daardoor motivatie vanuit het kind het belangrijkste uitgangspunt.


Onze spelbegeleidster;

“Het kind is altijd mijn uitgangspunt bij de spelbegeleiding. Dit betekent dat ik het kind volg in het spel, onder woorden breng wat er gebeurt en/of mee speel. In eerste instantie sluit ik aan bij de initiatieven en het spelniveau van het kind, om van daar uit  het doel te werken. Hierbij gebruik ik verschillende spelmethodieken die aansluiten bij het doel van de behandeling.”


Doelgroepen:

 

spelende-kinderen-1