Schoolbegeleiding

Wij kunnen met u meedenken over hoe het op school goed kan (blijven) gaan met uw kind. Soms zijn er zorgen over het gedrag van uw kind in de klas. Wij kunnen in overleg met de school een observatie voor uw kind uitvoeren. Binnen deze observatie bekijken wij of uw kind niet wordt over- of ondervraagd op sociaal en emotioneel niveau. Voor het didactische niveau en functioneren, kunnen wij eveneens een aanbod geven, informeer naar de mogelijkheden.

In overleg met de leraar, intern begeleider en u, kunnen wij een plan van aanpak maken waarmee uw kind zich op school prettig voelt.

Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het maken van een (bijzondere) schoolkeuze voor uw kind.

10311103-onderwijs-en-terug-naar-school-concept-stapel-studieboeken-desktop-wereld-rekenmachine-en-andere-sch