Oudertraining

De oudertraining 3 x groei (ontwikkeld door PI research) heeft tot doel om de opvoedingsvaardigheden van u als ouder te vergroten, waardoor u in staat bent het gedrag van uw kind te verbeteren. De oudertraining legt de nadruk op positief gedrag en is bedoeld om via u als ouder het gewenste gedrag van uw kind te bevorderen. De oudertraining wordt individueel bij u thuis gegeven. Door instructie, voorbeeldgedrag, oefeningen en feedback leert u als ouder de basisvaardigheden van de opvoeding en leert u om te gaan met het probleemgedrag van uw kind. Uw kind wordt hier bij betrokken. De training kan bij elk probleemgedrag ingezet worden. Voorafgaand aan de training zal het gedrag van uw kind, aan de hand van gesprekken met u als ouder, geïnventariseerd worden.

 

De training bestaat uit twee delen:

1) Een basistraining (6 tot 8 bijeenkomsten). Tijdens de basistraining zal er iedere bijeenkomst aandacht besteedt worden aan één basisvaardigheid. De volgende basisvaardigheden komen aan bod:

  • Leuke dingen zeggen
  • Prijzen
  • Belonen
  • Apart zetten
  • Zinvol straffen
  • Instructies geven

2) Het toepassen van de basisvaardigheden. Hierbij krijgt u begeleiding om met de geleerde basisvaardigheden het specifieke probleemgedrag van uw kind te verminderen en gewenst gedrag te bevorderen.

 

ouder & kind