Werkwijze & aanbod

Om samen met u tot een passend behandeltraject te komen is het belangrijk om uw kind beter te leren kennen. Het kennismaken met elkaar en het bespreken van uw hulpvraag gebeurt tijdens een intakegesprek. Naast uw hulpvraag is binnen dit gesprek aandacht voor de schoolse ontwikkeling van uw kind en zal eventuele eerdere hulpverlening worden besproken. Op basis van het intakegesprek zal in overleg met u worden bepaald of het nodig is om verder onderzoek (diagnostiek) te laten plaatsvinden.

Na het intakegesprek leggen wij ons advies aan u voor. Samen met 
u wordt vervolgens een plan van aanpak en/of een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staat:

 • Uw hulpvraag
 • Dat wat u graag zou willen bereiken (de doelen)
 • Ons behandelaanbod (de interventies)

Wij beschikken over een breed aanbod van interventies, die ook naast elkaar kunnen plaatsvinden. Afhankelijk van uw hulpvraag en de eventuele uitkomsten van onderzoek, kan er bijvoorbeeld gelijktijdig ouderbegeleiding en therapie voor het kind geïndiceerd zijn.

Binnen de gecontracteerde zorg bieden wij onder andere de volgende behandelingen aan:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • EMDR
 • Farmacotherapie (medicatie)
 • Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)
 • Ouderbegeleiding
 • PMT (SOVA)
 • Psycho-educatie
 • Spelbegeleiding
 • Theraplay©
 • Schoolbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding