Wachttijden

Bij het vaststellen van de wachttijden hanteren wij de regels die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat hierbij om het aantal weken tussen het moment dat u of uw verwijzer een aanmelding bij ons doet tot het moment van de intake.

Aanmelden kan via zorgdomein.

Bijgewerkt 07-11-2019

Gooi en Vechtstreek, Foodvalley, Lelystad en Amersfoort:

  • BGGZ: 7/8 weken
  • SGGZ: 7/8 weken
  • IPG: 6 weken
  • PMT (groep): 2 tot 3 weken
  • Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling of diagnostiek (dus geen tweede wachttijd)

Almere

  • BGGZ: 11/12 weken
  • SGGZ: 11/12 weken
  • IPG: 10 weken
  • PMT (groep): 2 tot 3 weken
  • Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling of diagnostiek (dus geen tweede wachttijd)