Wachttijden SGGZ/BGGZ

Bij het vaststellen van de wachttijden hanteren wij de regels die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat hierbij om het aantal weken tussen het moment dat u of uw verwijzer een aanmelding bij ons doet tot het moment van de intake.

Aanmelden kan via zorgdomein.

Bijgewerkt 3-12-2018

Gooi en Vechtstreek, Foodvalley en Amersfoort:

  • BGGZ: 2/3 weken
  • SGGZ: 2/3 weken
  • IPG: 6/8 weken
  • PMT (groep): 2 tot 3 weken
  • Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling of diagnostiek (dus geen tweede wachttijd)

Flevoland (Almere/Lelystad),

  • BGGZ: 4/5 weken
  • SGGZ: 4/5 weken
  • IPG: 8 weken
  • PMT (groep): 2 tot 3 weken
  • Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling of diagnostiek (dus geen tweede wachttijd)