Tarieven & vergoedingen

Voor BGGZ en SGGZ hebben wij contracten met de gemeenten voor jeugdigen met de leeftijd tot 18 jaar (BGGZ/SGGZ en beschikkingen jeugdzorg). Wij factureren rechtstreeks aan de gemeenten. Daarnaast kunnen wij werken met een PGB of op particuliere basis.

Voor 2018 hebben wij een contracten afgesloten met de provincies Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Foodvalley en Amersfoort voor het leveren van diagnostiek en behandeling, oftewel BGGZ en SGGZ. Om deze te kunnen declareren heeft u een beschikking nodig van de gemeente (wijkteam) waarin u woonachtig bent. Tevens kunnen jeugdartsen en huisartsen verwijzen. Daarnaast hebben wij met Almere, Lelystad, Amersfoort en Dronten ook contracten voor de ambulante jeugdzorg (ZIN). Ook hiervoor heeft u een beschikking van het wijkteam nodig.

Onze AGB-praktijkcode is: 90-50245 voor vergoedingen via de alternatieve geneeswijzen

Onze AGB-praktijkcode is: 94-60763 voor vergoedingen via de basis ggz/SGGZ

De persoonlijke AGB-code van Nathasja Jansen is: 90-041413 Vanaf 1 juni 2009 lid NFG NFG-licentie: 750176486 (Sommige  zorgverzekeraars vergoeden (deels) een aantal consulten. Voor meer informatie: NFG)

De persoonlijke AGB-code van Jet Kuiken, GZ Psycholoog is 94-006987, lid van NIP registratienummer 18042

De persoonlijke AGB-code van Marja Appel, GZ-Psycholoog is 94-007375

De persoonlijke AGB-code van W.J. Vos, kinder,- en jeugdpsychiater en psychotherapeut is, 03-069857

De persoonlijke AGB-code van C. Kat, GZ-Psycholoog is 94015709

De persoonlijke AGB-code van B. Jonker Venhorst, GZ- Psycholoog is 94101281  

Sommige zorgverzekeraars en gemeenten vragen hierom als u informeert of u in aanmerking voor een vergoeding komt.

Betaling geschiedt contant, via overboeking of verloopt via uw gemeente.