Cliëntenraad

Beste cliënten, ouders en verzorgers.

Sinds mei 2013 heeft Jeugd & Gezin de cliëntenraad opgericht. De cliëntenraad is er voor alle cliënten, ouders/verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten. Iedereen die bij de praktijk hulp krijgt, (kinderen kunnen hun ouders of begeleiders vragen) kunnen bij ons terecht. Soms zijn er problemen of vragen m.b.t. de belangen, zorg, behandeling of begeleiding waar je alleen niet uit komt. Maar ook met tips, adviezen of ideeën bent u welkom bij de Cliëntenraad van Jeugd & Gezin. Wij vergaderen 4 keer per jaar. Daarnaast helpen wij met de organisatie van bv. Thema avonden voor en door ouders waarin we bepaalde thema’s die voor de zorg van het kind van belang kunnen zijn bespreken of behandelen. Of gewoon een avond samen ervaringen, vragen of problemen bespreken. Het kan soms fijn zijn ervaringen uit te wisselen in een setting met gelijkgestemden.

Wij komen op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. Het bestaan en de (medezeggenschaps )rechten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de cliëntenraad kunnen de cliënten invloed uitoefenen op het beleid van Jeugd & Gezin. Het bestuur moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

De raad bestaat nu 2 ouders en 3 medewerkers van Jeugd & Gezin. Wij zijn nog op zoek naar versterking! Wilt u ons team komen versterken? Meld u dan aan via onderstaand e-mail adres.

– Mijn naam is Anja ik ben 45 jaar en woon in Almere. Door de diagnose ADHD en ASS bij mijn beide kinderen ben ik sinds een jaar verbonden met Jeugd en Gezin. Daarvoor ook al diverse zorgaanbieders bezocht, maar hier voelen ik en mijn gezin ons, tot nu toe, het beste thuis.
Toen ik in de wachtkamer het briefje las dat de cliëntenraad nog versterking zocht heb ik besloten mijzelf hiervoor op te geven. Ten eerste omdat ik met mijn kinderen al jaren in het zorgtraject loop en daardoor een ervaringsdeskundige ben geworden en te tweede omdat ik daarnaast ook al jaren werk met jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.
Ik hoop met mijn ervaring andere ouders te kunnen ondersteunen in o.a. de weg zoeken bij de gemeente en door de bijeenkomsten die we willen organiseren een gevoel van samenhorigheid te creëren.

 

U kunt ons bereiken via ons emailadres cliëntenraad@jeugdengezin.com. Heeft u geen mogelijkheid te mailen? Laat uw naam en telefoonnummer achter bij het secretariaat, dan nemen wij contact met u op. U krijgt van ons z.s.m. (binnen 5 werkdagen) bericht terug.

Wij zijn er voor u!

 

Vriendelijke groeten,

Anja

 

 

Cliëntenraad