Wachttijden SGGZ/BGGZ

Bij het vaststellen van de wachttijden hanteren wij de regels die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat hierbij om het aantal weken tussen het moment dat u of uw verwijzer een aanmelding bij ons doet tot het moment van de intake.

Aanmelden kan via zorgdomein.

Bijgewerkt 20-07-2018

Gooi en Vechtstreek, Foodvalley en Amersfoort:

  • BGGZ: 6 weken
  • SGGZ: 6 weken
  • IPG: 6/8 weken
  • PMT (groep): 2 tot 3 weken
  • Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling of diagnostiek (dus geen tweede wachttijd)

Flevoland (Almere/Lelystad),

  • BGGZ: 16/18 weken
  • SGGZ: 16/18 weken
  • IPG: 10/11 weken
  • PMT (groep): 2 tot 3 weken
  • Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling of diagnostiek (dus geen tweede wachttijd)