Wachttijden SGGZ/BGGZ

Bij het vaststellen van de wachttijden hanteren wij de regels die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat hierbij om het aantal weken tussen het moment dat u of uw verwijzer een aanmelding bij ons doet tot het moment van de intake.

Bijgewerkt 12-02-2018

Flevoland (bijv. Lelystad), Gooi en Vechtstreek, Foodvalley en Amersfoort

  • BGGZ: 8/9 weken
  • SGGZ: 8/9 weken
  • IPG: 7/8 weken
  • PMT (groep): 2 tot 3 weken
  • Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling of diagnostiek (dus geen tweede wachttijd)